Sprawdź, jak nie płacić za dom pomocy społecznej!

Zastanawiasz się, jak nie płacić za dom pomocy społecznej? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem, w którym przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące opłat za DPS. Dowiesz się z niego, w jaki sposób uniknąć opłaty za pobyt członka rodziny w tym miejscu!
jak nie płacić za dom pomocy społecznej

Zasady uiszczania opłaty za pobyt w domach opieki społecznej reguluje ustawa o pomocy społecznej. To w niej zawarte są dokładnie informacje dotyczące tego, jak nie płacić za dom pomocy społecznej. Warto dowiedzieć się więcej na ten temat.

Kto może być mieszkańcem dps?

W domu pomocy społecznej ma prawo zamieszkać osoba, która wymaga całodobowej opieki ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub chorobę. Mieszkaniec dps to także osoba niemogąca samodzielnie funkcjonować na co dzień i co do której nie ma możliwości zapewnienia stałych usług opiekuńczych. Decyzja o pobycie w takim domu zazwyczaj podejmowana jest przez osobę zainteresowaną zamieszkaniem wraz z rodziną. Niestety pobyt w tym miejscu nie jest sponsorowany przez państwo i należy za niego płacić.

Jakie są koszty pobytu w dps? Kto je ponosi?

Wysokość opłaty za pobyt pensjonariusza w domu pomocy społecznej jest różna. Ustalana jest ona przez wójta lub burmistrza, prezydenta miasta, starostę albo marszałka województwa. Jej stawka zależna jest od tego, kto zajmuje się prowadzeniem danego domu pomocy społecznej. Niestety średnia wysokość opłaty kształtuje się na bardzo wysokim poziomie – od 4000 do nawet 5000 złotych miesięcznie. Zazwyczaj pobierana jest ona z emerytury lub renty mieszkańca, ale tylko do 70% sumy jego dochodów. Co zwykle jest niewystarczające, dlatego do opłaty wzywani są inni zobowiązani.

Przeczytaj  Jak płacić mniejszy ZUS? Co przedsiębiorca powinien wiedzieć, żeby płacić niższe składki?

Kto jest zobowiązany do opłaty za dps poza jego mieszkańcem?

W sytuacji, gdy dochody pensjonariusza z emerytury lub renty są za niskie, do zapłaty różnicy należnych kosztów wynikających z utrzymania mieszkańca, zobowiązani są w następnej kolejności:

  • małżonek;
  • zstępni (na przykład dzieci i wnuki);
  • wstępni (rodzice i dziadkowie);
  • gmina (pokrywa różnicę pomiędzy średnim kosztem utrzymania pensjonariusza a wniesionymi opłatami).

Warto tutaj dodać, że wymienione osoby będą musiały wnieść opłatę, jeśli osiągają odpowiednio duży dochód. Brane są tutaj pod uwagę kryteria dochodowe, które określane są urzędowo.

Jak nie płacić za dom pomocy społecznej – co należy zrobić?

Zastanawiasz się, jak nie płacić za dom opieki społecznej? Oprócz tego, że musi zaistnieć któraś z przesłanek zwolnienia, niezbędne jest też złożenie odpowiednio przygotowanego wniosku. Dokument należy złożyć do wójta, prezydenta lub burmistrza miasta, starosty bądź marszałka województwa. Pismo można przekazać do odpowiednich osób za pośrednictwem domu opieki społecznej, w którym przebywa pensjonariusz. Wniosek może być złożony po otrzymaniu decyzji o wysokości opłat za dps i od niedawna także przed jej wydaniem.

Obowiązkowe przesłanki zwolnienia z opłaty za dom pomocy społecznej

Organ zawsze musi zwolnić zobowiązaną osobę z płatności za dps w przypadku wystąpienia takich przesłanek jak: 

  • przedstawienie prawomocnego orzeczenia sądu o pozbawieniu pensjonariusza władzy rodzicielskiej nad osobą zobowiązaną do wnoszenia opłat za dps;
  • przedstawienie sądowego stwierdzenia stosowania przez pensjonariusza przemocy w stosunku do osoby zobowiązanej do wnoszenia opłat czy też w stosunku do jej bliskich; w tej sytuacji niezbędne jest dostarczenie orzeczenia wydanego przez sąd o skazaniu danej osoby za przestępstwo.

Zwolnienia dotyczą także zstępnych osoby zwolnionej z opłat.

Czy organ może częściowo zwolnić z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej?

Ciekawi cię, czy osoba zobowiązana do wnoszenia opłat za pobyt w ośrodku pomocy społecznej może zostać częściowo zwolniona z tej odpłatności? Jest taka możliwość. Występują przesłanki, które mogą doprowadzić do tego, że organ może zwolnić z częściowych należności. Jednak każda z tych przesłanek jest dokładnie analizowana pod kątem zasad sprawiedliwości. Warto tu dodać, że katalog tych sytuacji, nie został przez ustawodawcę zamknięty. Co oznacza, że nawet w przypadku odmownej decyzji, warto się od niej odwołać.

Przeczytaj  Jak oszczędzać na jedzeniu i jeść do syta? Wskazówki proste do wcielenia w życie!

Przesłanki całkowitego lub częściowego uniknięcia odpłatności za pobyt mieszkańca w dps

Do przesłanek całkowitego lub częściowego zwolnienia z odpłatności za dps zaliczamy między innymi:

  • wnoszenie opłat za pobyt w dps innych członków rodziny;
  • wystąpienie uzasadnionych okoliczności, na przykład bezrobocie, długotrwała choroba, śmierć członka rodziny, niepełnosprawność, straty materialne spowodowane klęską żywiołową;
  • ciężka sytuacja materialna, na przykład samotne wychowywanie dziecka.

Teraz już na pewno wiesz, jak nie płacić za dom pomocy społecznej! Jeśli jednak będziesz miał jakieś wątpliwości, to skorzystaj z pomocy specjalisty, który dokładnie wytłumaczy ci, czy i w jaki sposób możesz uniknąć płacenia za pobyt członka rodziny w DPS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
jaki tytuł przelewu żeby nie płacić podatku

Darowizna – jaki tytuł przelewu, żeby nie płacić podatku do urzędu skarbowego?

Następny artykuł

Tanie dekoracje ścienne, które odmienią charakter wnętrza

Zobacz też