Darowizna – jaki tytuł przelewu, żeby nie płacić podatku do urzędu skarbowego?

Chcesz przelać datek na konto bankowe i zastanawiasz się, jaki tytuł przelewu, żeby nie płacić podatku, powinieneś wpisać? Zapoznaj się z naszym artykułem, w którym wszystko wyjaśniamy. Dowiesz się z niego, czym jest darowizna i jak uniknąć płacenia podatku!
jaki tytuł przelewu żeby nie płacić podatku

Przekazując datek, warto dowiedzieć się, jaki tytuł przelewu, żeby nie płacić podatku, należy uwzględnić w przekazie bankowym. Dzięki temu można zaoszczędzić wiele pieniędzy.

Czym jest darowizna?

Darowizna jest nieodpłatną umową, w której uczestniczą dwie strony. Po jednej z nich występuje darczyńca (osoba przekazująca), a po drugiej – obdarowany (osoba otrzymująca). Datkiem mogą być różne rzeczy, na przykład samochód, nieruchomość, jak i inny przedmiot wartościowy. Umowa polega na tym, że darczyńca przekazuje coś drugiej osobie za darmo, czyli nie oczekując od niego żadnych opłat. Warto tu wspomnieć, że zarówno po jednej stronie umowy, jak i drugiej może występować kilka osób.

W jaki sposób zawiera się umowę darowizny?

Umowa darowizny to dwustronna czynność prawna, która dokonywana jest poprzez złożenie oświadczeń woli przez obie strony umowy. Oświadczenie darczyńcy powinno w większości przypadków zostać złożone w formie aktu notarialnego – bez względu na to, co jest przedmiotem danej darowizny. Nie jest to jednak niezbędne, czasami wystarczy spełnienie świadczenia w postaci przekazania przedmiotu danego datku dla obdarowanego. Należy tu dodać, że w przypadku przekazywania nieruchomości umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Darczyńca – prawa i obowiązki

Przekazanie darowizny wiąże się z szeregiem obowiązków względem darczyńcy. Jest to między innymi:

  • dokonanie bezpłatnego świadczenia kosztem własnego majątku na rzecz obdarowanego;
  • naprawienie wynikłej szkody z tytułu niewykonania czy też nienależytego wykonania tej umowy (w sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona na skutek rażącego niedbalstwa bądź umyślnie);
  • zapłacenie odsetek za opóźnienie wynikające za ewentualne spóźnienie ze spełnieniem świadczenia pieniężnego;
  • naprawienie szkody w stosunku do obdarowanego, o ile wiedział on o wadach danego datku i nie zawiadomił go o ich istnieniu.
Przeczytaj  Jak oszczędzać gaz w domu: proste sposoby na zmniejszenie zużycia

Obdarowany – prawa i obowiązki

Obdarowany także zobowiązany jest do spełnienia pewnych praw i obowiązków wynikających z umowy, między innymi:

  • prawo do otrzymania bezpłatnego świadczenia od darczyńcy;
  • prawo do żądania odsetek za wszelkie opóźnienia;
  • prawo do naprawienia szkody, która wynikła z nienależytego wykonania czy też z niewykonania tej umowy;
  • obowiązek określonego działania bądź zaniechania, nałożonego na niego w danej umowie.

Wpłata darowizny na rachunek bankowy – jaki tytuł przelewu, żeby nie płacić podatku?

Zastanawiasz się, jaki tytuł przelewu, żeby nie płacić podatku, powinieneś się wpisać? Najważniejszym, kluczowym słowem, które powinno znaleźć się w tytule przelewu, jest: darowizna. Jeśli uwzględnisz to słowo w tytule przekazu bankowego i kwota ta nie będzie przekraczała 9 637 złotych, to zostanie ona zwolniona z podatku dochodowego.

Darowizna od rodziny – czy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego?

Czy każdy, kto otrzymał darowiznę, musi zgłaszać to do urzędu skarbowego? Osoba, która otrzymała datek od najbliższych członków rodziny, musi dokonać jej zgłoszenia w odpowiednim urzędzie skarbowym. Termin tego zobowiązania zależny jest od grupy podatkowej. Jeśli osoba otrzymująca darowiznę należy do zerowej grupy podatkowej, to w ciągu 6 miesięcy musi poinformować urząd o otrzymaniu datku. W przypadku osoby zobowiązanej do zapłaty podatku od darowizny termin ten wynosi tylko miesiąc, co więcej liczony on jest od daty przyjęcia spadku lub od daty otrzymania darowizny.

Czy za niezgłoszenie darowizny grożą jakieś konsekwencje?

Wiele osób zastanawia się, czy za niezgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego mogą ponieść jakieś konsekwencje? Zgodnie z przepisami prawa polskiego, każda darowizna powinna być zgłoszona do odpowiednich organów podatkowych. Niezgłoszenie tej sytuacji uważane jest niestety za oszustwo podatkowe. W takiej sytuacji podatnik, który nie wywiązał się ze swoich obowiązków, może być pociągnięty do odpowiedzialności (dokładnie do odpowiedzialności karnej skarbowej). Kara może wynosić nawet do 20% i zależna jest od stopnia nadwyżki oraz stopnia pokrewieństwa.

Przeczytaj  Jak oszczędzać prąd i wodę w domu: poradnik

Jeśli będziesz chciał przekazać darowiznę, to pamiętaj, jaki tytuł przelewu, żeby nie płacić podatku, wpisać w przekazie bankowym. Dzięki temu unikniesz dodatkowych kosztów!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
jak nie płacić prowizji agencji nieruchomości

Jak nie płacić prowizji agencji nieruchomości?

Następny artykuł
jak nie płacić za dom pomocy społecznej

Sprawdź, jak nie płacić za dom pomocy społecznej!

Zobacz też