Kto nie musi płacić abonamentu rtv?

Zastanawiasz się, kto nie musi płacić abonamentu rtv? Czy są jakieś zwolnienia z tych opłat? W naszym artykule znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące tego zagadnienia! Koniecznie się z nim zapoznaj!
kto nie musi płacić abonamentu rtv

Opłaty za odbiorniki radiowe i telewizyjne wciąż zbudzają dużo kontrowersji. Obowiązują jednak pewnie zwolnienia z tych składek. Dlatego warto dowiedzieć się, kto nie musi płacić abonamentu rtv.

Opłata za abonament rtv – co to znaczy?

Opłata za abonament rtv umożliwia realizację polskiej misji dotyczącej publicznej telewizji i radia. Regulowana jest przez ustawę o opłatach abonamentowych. Do jej zapłaty zobowiązani są wszyscy, którzy w swoim gospodarstwie domowym posiadają radioodbiorniki lub telewizory. Nie ma tutaj znaczenia, gdzie znajdują się urządzenia – może to być miejsce zamieszkania, działka czy też samochód. Abonament rtv przypisany jest do osoby, nie do miejsca. Płatność należy uiścić za każdy odbiornik. Wyjątkiem są urządzenia w gospodarstwach domowych – jeśli jest ich kilka, to płaci się tylko jeden abonament.

Ile wynosi opłata abonamentowa w 2022 roku?

Wysokość opłat abonamentowych w 2022 roku uzależniona jest od rodzaju urządzenia, które jest wykorzystywane oraz od ilości miesięcy, za którą chce się wnieść daną opłatę. Stawki za jeden miesiąc kształtują się następująco:

 • odbiornik radiofoniczny – 7,50 zł;
 • odbiornik telewizyjny lub radiofoniczny i telewizyjny – 24,50 zł.

Im więcej miesięcy będzie się opłacało jednorazowo, tym korzystniejsza będzie ostateczna stawka do zapłaty. Na przykład opłacając abonament na rok z góry, opłaty te wynoszą:

 • odbiornik radiofoniczny – 81 zł;
 • odbiornik telewizyjny lub radiofoniczny i telewizyjny – 264,60 zł.
Przeczytaj  Jak zmniejszyć podatek od działki budowlanej i oszczędzić pieniądze?

W jaki sposób opłaca się abonament radiowo-telewizyjny?

Obowiązek zapłaty opłaty abonamentowej rtv powstaje z pierwszym dniem miesiąca, po miesiącu, w którym dokonano rejestracji danego urządzenia (odbiornika telewizyjnego lub radiofonicznego). Abonament należy uiścić z góry do 25. dnia każdego miesiąca. Płatność może być wykonana w placówkach Poczty Polskiej. Dokonuje się jej na konto bankowe zawierające indywidualny numer identyfikacyjny danego abonenta. Warto tutaj dodać, że o płatności decyduje dzień jej wpłaty, a nie wpływu na rachunek bankowy. Ważne, żeby dokonać jej najpóźniej 25. dnia miesiąca.

Jak zarejestrować lub wyrejestrować odbiornik telewizyjny lub radiofoniczny?

Rejestracja odbiornika rtv jest bardzo łatwa. Należy w tym celu udać się do placówki Poczty Polskiej lub zgłosić ten fakt na jej stronie internetowej. Bardzo ważne jest tutaj to, żeby zrobić to w wyznaczonym terminie, czyli w ciągu 14 dni od chwili nabycia urządzenia. Z kolei, jeśli ktoś pozbywa się odbiornika, to musi także zgłosić to wydarzenie na Poczcie Polskiej lub na jej stronie. Dzięki temu uniknie się naliczania abonamentu za kolejne miesiące, czyli za czas, kiedy już nie posiada się danego urządzenia.

Umarzanie i rozkładanie na raty zaległych opłat abonamentowych

Na wniosek dłużnika Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może rozłożyć na raty lub umorzyć zaległości. Jednak nie zawsze. Dzieje się tak tylko w sytuacjach, kiedy przemawiają za tym przypadki losowe lub względy społeczne. Taki wniosek może być złożony przez osobę zainteresowaną w kilka sposobów:

 • dostarczenie osobiście dokumentu do Kancelarii Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
 • przesłanie pocztą na adres Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
 • złożenie na elektroniczną skrzynkę podawczą poprzez platformę ePUAP2.

Kto nie musi płacić abonamentu rtv – przykłady zwolnienia z opłat

Zastanawiasz się, kto nie musi płacić abonamentu rtv? Są to między innymi:

 • osoby po 75 roku życia;
 • osoby, które są zaliczane do I grupy inwalidzkiej;
 • weterani, którzy są inwalidami wojskowymi lub wojennymi;
 • osoby po 60 roku życia, które nabyły prawo do emerytury pod warunkiem, że dane świadczenie miesięczne nie przekracza 50% wynagrodzenia przeciętnego.
Przeczytaj  Dlaczego warto oszczędzać wodę: jak chronić zasoby naturalne naszej planety

Zwolnienie nie następuje automatycznie. Osoba uprawniona musi zgłosić się do Poczty Polskiej, przedstawić dokument potwierdzający, że przysługuje jej to uprawnienie oraz wypełnić specjalne oświadczenie, które dostępne jest w placówce.

Jaka wysokość świadczenia emerytalnego sprawia, że emeryt nie musi płacić abonamentu radiowo-telewizyjnego w 2022 roku?

W 2021 roku przeciętne wynagrodzenie miesięczne wynosiło 5662,53 złote brutto. Zatem połowa tej kwoty to 2831,27 złotych brutto. Oznacza to, że jeśli emeryt otrzymuje świadczenie emerytalne w wyższej kwocie, to nie nabywa on uprawnienia do zwolnienia z opłat abonamentowych rtv. Warto tutaj jeszcze dodać, że za nieopłacenie abonamentu grożą kary. Jednak dług wynikający z takiego zadłużenia ulega przedawnieniu po upływie minimum 5 lat.

Teraz już wiesz, kto nie musi płacić abonamentu rtv. Jeśli nie zaliczasz się do tej grupy, to pamiętaj o opłaceniu tych składek, ponieważ możesz spotkać się z karą finansową za niedopełnienie tego obowiązku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
do jakiej kwoty nie trzeba płacić podatku

Podatek dochodowy – co to jest? Do jakiej kwoty nie trzeba płacić podatku w 2022 r?

Następny artykuł
jak nie płacić zachowku po otrzymaniu darowizny

Sprawdź, jak nie płacić zachowku po otrzymaniu darowizny i zaoszczędź pieniądze!

Zobacz też