Ile trzeba mieć ziemi, żeby nie płacić podatku od nieruchomości w 2022 roku?

Zastanawiasz się, ile trzeba mieć ziemi, żeby nie płacić podatku od nieruchomości? W naszym artykule znajdziesz odpowiedź na to pytanie! Koniecznie się z nim zapoznaj i dowiedz się, jaka powierzchnia gospodarstwa rolnego zwalnia z tej opłaty!
ile trzeba mieć ziemi żeby nie płacić podatku od nieruchomości

Większość osób zobowiązanych do zapłaty różnych podatków, chciałaby uniknąć ich płacenia. Dlatego warto pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie i dowiedzieć się między innymi o tym, ile trzeba mieć ziemi, żeby nie płacić podatku od nieruchomości. Zachęcamy do lektury!

Czym jest podatek rolny? Kto powinien go zapłacić?

Wszelkie kwestie dotyczące podatku rolnego uregulowane zostały w ustawie o podatku rolnym. Do jego zapłaty zobowiązany jest właściciel gruntów, które sklasyfikowano jako rolne użytki i składają się na rolne gospodarstwo o całkowitej powierzchni przekraczającej 1 hektar lub 1 hektar przeliczeniowy. Należy tutaj wspomnieć również o tym, czym zajmuje się działalność rolnicza. Przede wszystkim to produkcja zwierzęca i roślinna, ale także między innymi: sadownictwo, chów i hodowla ryb, produkcja materiału siewnego i szkółkarskiego.

Podatek od nieruchomości – co podlega opodatkowaniu i kto jest zobowiązany do jego zapłaty?

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości obejmuje grunty, budynki bądź ich części oraz budowle, bądź ich części, które są powiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wszelkie kwestie dotyczące tego podatku, zawarte są w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Znajduje się tam informacja o tym, kto jest zobowiązany do jego zapłaty, między innymi:

  • właściciel nieruchomości czy też obiektów budowlanych;
  • użytkownik wieczysty gruntów.

Właścicielem nieruchomości może być osoba prawna, osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna, w tym także spółki, które nie posiadają osobowości prawnej.

Ile trzeba mieć ziemi, żeby nie płacić podatku od nieruchomości w 2022 roku?

Zastanawiasz się, ile trzeba mieć ziemi, żeby nie płacić podatku od nieruchomości w 2022 roku? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, powierzchnia rolnego gospodarstwa powinna przekraczać 1 ha, aby zwolnienie zostało przyznane. Wszelkie budynki znajdujące się na terenie rolnym poniżej tej wartości, niestety są objęte podatkiem od nieruchomości. Warto tu jeszcze dodać, że dany budynek musi nie tylko znajdować się na terenie danego gospodarstwa, ale i musi być przeznaczony do działalności rolniczej. Jeśli te warunki nie zostaną spełnione łącznie, to zwolnienie nie będzie przysługiwało.

Przeczytaj  Czy grzejnik olejowy to oszczędne rozwiązanie?

Czy ktoś jeszcze może nie płacić podatku od nieruchomości?

Warto tutaj wspomnieć, że nie tylko rolnicy mogą uniknąć podatku od nieruchomości. Mowa tutaj o użytkownikach działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Nie każdy jest jednak do tego uprawniony, bowiem należy spełnić pewien warunek, a mianowicie powierzchnia zabudowy altany nie może przekraczać 35 metrów kwadratowych. Co więcej, każda gmina może wprowadzać dowolne zwolnienia z podatku od nieruchomości, dlatego polecane jest sprawdzanie aktualnych informacji na stronie danej gminy. Może się bowiem okazać, że ktoś ma do zapłaty mniejszy podatek bądź w ogóle został z niego zwolniony.

Do kiedy należy opłacić podatek rolny i podatek od nieruchomości?

Podatek rolny i podatek od nieruchomości wylicza się co roku na podstawie ogłoszonych stawek przez uprawnione organy podatkowe. Wysokość podatku liczona jest w skali roku, a płacona w czterech ratach:

  • do 15 marca;
  • do 15 maja;
  • do 15 września;
  • do 15 listopada.

Jeśli podatek od nieruchomości nie przekracza kwoty 100 złotych, to należy go uregulować jednorazowo w terminie do 15 marca. Płatność można dokonać, wykonując przelew na podany rachunek bankowy wskazany przez dany organ podatkowy bądź udać się do siedziby tego organu i zapłacić podatek bezpośrednio w kasie.

Warto wiedzieć, ile trzeba mieć ziemi, żeby nie płacić podatku od nieruchomości. Dzięki temu można oszczędzić wiele pieniędzy, które należałoby co roku uiszczać na konto organu podatkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
kiedy nie trzeba płacić za parkowanie

Czym jest strefa płatnego parkowania i kiedy nie trzeba płacić za parkowanie?

Następny artykuł
jak nie płacić zus

Jak nie płacić zus – optymalizacja składek na ubezpieczenie

Zobacz też