Podatek dochodowy – co to jest? Do jakiej kwoty nie trzeba płacić podatku w 2022 r?

Zastanawiasz się, do jakiej kwoty nie trzeba płacić podatku dochodowego? Zapoznaj się z artykułem, w którym wyjaśniamy między innymi, czym jest ten podatek, co jest podstawą do jego wyliczenia oraz powyżej jakiej kwoty będziesz musiał zapłacić podatek.
do jakiej kwoty nie trzeba płacić podatku

Wiele podatników nie wie, do jakiej kwoty nie trzeba płacić podatku dochodowego od osób fizycznych. Warto dowiedzieć się więcej na ten temat.

Czym jest podatek dochodowy od osób fizycznych?

Podatek dochodowy od osób fizycznych to opłata od uzyskiwanych dochodów przez te osoby. Jej wysokość uzależniona jest od sumy wszystkich generowanych dochodów. Im będzie ona wyższa, tym większy podatek będzie musiał zapłacić obywatel dla urzędu skarbowego. Zasady opodatkowania reguluje ustawa o podatku dochodowym. Należy tutaj dodać, że podatkowi dochodowemu podlegają nie tylko osoby fizyczne, ale też między innymi przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, jak i spółki.

Co jest podstawą do wyliczenia należnego podatku?

Podstawą do wyliczenia podatku jest dochód osiągnięty w danym roku podatkowy pomniejszony o koszty uzyskania. Do źródeł dochodu zalicza się między innymi:

 • stosunek pracy, stosunek służbowy;
 • członkostwo w spółdzielni rolniczej lub innej;
 • praca nakładcza, renta czy też emerytura;
 • pozarolnicza działalność gospodarcza;
 • działalność wykonywana osobiście;
 • najem lub podnajem;
 • dzierżawa lub poddzierżawa oraz pozostałe umowy o charakterze podobnym;
 • prawa majątkowe, kapitały pieniężne.

Progi podatkowe i stawka podatkowa w 2022 roku

Stawka podatkowa uzależniona jest od progu podatkowego. Zgodnie z przepisami prawa wyróżnia się dwa progi podatkowe. W deklaracjach składanych za 2022 rok są to kwoty:

 • pierwszy próg podatkowy – wysokość wszystkich osiągniętych dochodów nie może przekroczyć 120 000 złotych – stawka podatku dochodowego w tym przypadku wynosi 12%;
 • drugi próg podatkowy – dotyczy dochodu powyżej 120 000 złotych – stawka podatku w tym przypadku wynosi 32%.
Przeczytaj  Jakie jest średnie zużycie prądu 4 osobowej rodziny? Sprawdź!

Warto tutaj zaznaczyć, że należny podatek dochodowy można pomniejszyć, korzystając z przysługujących ulg, różnych odliczeń, jak i kwoty wolnej od podatku.

Przykłady ulg i odliczeń od należnego podatku dochodowego

Ulgi i odliczenia są niewątpliwym ułatwieniem, dzięki któremu można zapłacić mniejszy podatek. Jednak nie każdy może z nich skorzystać i nie zawsze. Możemy tutaj wyróżnić:

 • ulgę internetową w kwocie 760 złotych, ale tylko przez dwa lata, rok po roku;
 • ulgę rehabilitacyjną w kwocie uzależnionej od danej kategorii;
 • ulgę prorodziną – zależy od ilości dzieci;
 • ulgę na nowe technologie w kwocie 50% poniesionych wydatków;
 • ulgę odsetkową – wysokość odsetek od części kredytu nieprzekraczającego 325 990 złotych;
 • darowiznę kościelną lub na cele pożytku publicznego w wysokości 6% dochodu podatnika.

Kwota wolna od podatku – co to jest?

Kwota wolna od podatku to górna granica wysokości osiągniętego dochodu, która zwolniona jest z podatku. Jest to jeden z elementów polskiego systemu podatkowego umożliwiający obniżenie wysokości podatku czy też jego niepłacenie. Kwota ta ma zastosowanie w przypadku osób rozliczających się na podstawie PIT-37 bądź PIT-36. Należy tu pamiętać, że w przypadku nieprzekroczenia kwoty wolnej od opłat, podatnik i tak musi złożyć roczną deklarację podatkową do właściwego urzędu skarbowego. Niewysłanie zeznania może wiązać się z karą finansową.

Do jakiej kwoty nie trzeba płacić podatku w 2022 r?

Ciekawi cię, do jakiej kwoty nie trzeba płacić podatku w bieżącym roku? Zgodnie z nowymi przepisami, wprowadzonymi w ramach Polskiego Ładu obecnie jej wysokość wynosi 30 000 złotych. Oznacza to, że każdy, kto nie uzyskał łącznych dochodów w 2022 roku powyżej tej kwoty, zwolniony jest z obowiązku opłacenia podatku dochodowego. Jeśli w takim przypadku podatnikowi potrącana była zaliczka na pit, to może on ubiegać się o zwrot pobranych środków.

Przeczytaj  Czego nie powinno się marnować? Praktyczne wskazówki dla oszczędzających

Kto nie może ubiegać się o zwolnienie z podatku dochodowego?

Kwota wolna od podatku nie dotyczy podatników, których dochody opodatkowane są:

 • ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28);
 • liniowo (PIT-36L);
 • ze zbycia nieruchomości (PIT-38);
 • z kapitałów pieniężnych (PIT-39).

Jak obliczyć kwotę wolną od podatku?

Czy obliczenie kwoty wolnej od podatku jest trudne? Wystarczy zsumować dochody uzyskane w danym roku podatkowym. Następnie należy odjąć od tej sumy łączną wysokość odprowadzonych składek na ubezpieczenie, chorobowe, rentowe i emerytalne oraz koszty uzyskania przychodu. W ten sposób uzyskuje się podstawę do określenia wysokości podatku dochodowego. Jeśli będzie ona niższa niż 30 tysięcy złotych, to nie trzeba go płacić.

Deklaracja podatkowa – co to jest? Czy jest obowiązkowa?

Deklaracja podatkowa to obligatoryjne przekazanie informacji, które składane jest w odpowiedniej formie dla celów podatkowych. Obejmuje ona wszelkiego rodzaju zeznania, wykazy i informacje, które muszą zostać przekazane do właściwych urzędów w określonym ustawowo czasie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Najpopularniejszym rozliczeniem jest PIT-37, który wypełniany jest przez osoby fizyczne. W dokumencie podatnicy muszą uzupełnić wszelkie informacje o przychodzie, kosztach uzyskania dochodu i przychodu.

W jaki sposób można przekazać deklarację podatkową do urzędu skarbowego?

Deklaracje podatkowe, na przykład PIT-37 można złożyć do właściwego urzędu skarbowego w formie elektronicznej między innymi za pośrednictwem:

 • systemu przeznaczonemu elektronicznym deklaracjom;
 • portalu podatkowego.

Składając deklarację w ten sposób, podatnik otrzymuje automatycznie wygenerowane potwierdzenie. Ponadto rozliczenie podatkowe można dostarczyć osobiście lub wysłać go pocztą tradycyjną na adres właściwego urzędu skarbowego. Na rozliczenie podatku i dokonanie ewentualnego zwrotu nadpłaconej sumy urząd skarbowy ma 3 miesiące.

Przepisy dotyczące tego, do jakiej kwoty nie trzeba płacić podatku, są jasno określone. Obliczając należny podatek dochodowy od osób fizycznych, warto pamiętać o tym uproszczeniu!

Przeczytaj  Czy zmywarka oszczędza wodę? A może lepiej myć naczynia ręcznie?
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
Zastosowanie badań NDT

Zastosowanie badań NDT

Następny artykuł
kto nie musi płacić abonamentu rtv

Kto nie musi płacić abonamentu rtv?

Zobacz też