Zastosowanie badań NDT

Zastosowanie badań NDT

Badania nieniszczące, czyli Non Destructive Testing są metodami badawczymi polegającymi na weryfikacji stanu obiektów oraz dokonywaniu na tej podstawie przewidywań dotyczących ich trwałości, jakości wykonania oraz bezpieczeństwa w użytkowaniu. Do głównych zalet tych metod badawczych zalicza się możliwość przeprowadzania ich na każdym etapie produkcji, w bezinwazyjny i nie wpływający na późniejszą przydatność eksploatacyjną sposób.

Non Destructive Testing

Badania NDT odbywają się z wykorzystaniem metod, w trakcie których badana próbka nie ulega zniszczeniu, nie zmienia przydatności eksploatacyjnej, a ingerencja w jej strukturę jest znikoma, przez co często Non Destructive Testing porównywany jest do badań nieinwazyjnych. Stosowana metoda nie jest jednak bez znaczenia, na co wpływa fakt późniejszego przeznaczenia badanego obiektu oraz fazy produkcji w jakiej chce się go zbadać

Aby ułatwić zrozumienie tego, stworzono podział metod, wraz z wykorzystywanymi do nich zjawiskami fizycznymi, wymaganiami dotyczącymi powierzchni oraz dostępu do badanej powierzchni. Tak szeroki wachlarz metod jest przyczyną dużej różnorodności środków badawczych, badanych obiektów, metod kontroli oraz sposobów analizy wyników.

Zastosowanie Non Destructive Testing w praktyce

Ciągle rozwijający się przemysł, nowoczesne technologie i rosnące wymagania dzisiejszego konsumenta wymusiły potrzebę stworzenia metod analizy i kontroli obiektów, które bez niszczenia go będą w stanie dostarczyć precyzyjne informacje o stanie jego mikro i makrostruktury. Metody te mają na celu zbadać bez uszkodzeń grubość ścianek, strukturę, jednorodność, ciągłość w budowie i właściwości danych wyrobów i konstrukcji. Odpowiadając na te potrzeby powstały badania nieniszczące. Ich zastosowanie jest niezwykle korzystne dla dzisiejszego przemysłu dbając o użytek ekonomiczny i techniczny korzystającego z nich przedsiębiorstwa.

Kto najczęściej korzysta z badań NDT?

Badania nieniszczące najczęściej wykorzystuje się w przemyśle zajmującym się produkcją konstrukcji metalowych, między innymi złączy spawanych, odlewów, rur, a także innych wyrobów wymagających obróbki plastycznej. Kontrola z wykorzystaniem badań nieniszczących umożliwia zweryfikowanie wad i niezdolności materiału na każdym etapie produkcji, jednak przed trafieniem artykułu do końcowej fazy. Dzięki temu zabiegowi, firma minimalizuje koszty wytwarzania oraz ryzyko opóźnienia prac, podnosząc jednocześnie jakość wypuszczanych na rynek produktów. Non Destructive Testing nie zajmuje się jednak tylko badaniem metalów i wyrobów metalowych. Jest również szeroko stosowaną i popularyzowaną metodą w przypadku kontroli innych materiałów, z położeniem nacisku na wybór konkretnej techniki badawczej. To właśnie dlatego badania NDT można podzielić na kilka rodzajów.

Przeczytaj  Ekonomiczne wyposażenie łazienki – prysznic czy wanna?

Jakie są rodzaje badań NDT? 

  • Badania wizualne VT – badanie przeprowadzające w sposób wizualny, na podstawie doświadczenia badaczy,
  • Badania magnetyczno-proszkowe MT – badanie przeprowadzone z wykorzystaniem pola magnetycznego i proszku ferromagnetycznego,
  • Badania penetracyjne PT – badanie niezgodności powierzchniowych,
  • Badania ultradźwiękowe UT – badanie pozwalające na wykrycie słabych punktów w materiale,
  • Badania radiograficzne RT – najchętniej i najczęściej stosowana metoda, uznawana za najbardziej wiarygodną.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
średnie zużycie prądu 4 osobowej rodziny

Jakie jest średnie zużycie prądu 4 osobowej rodziny? Sprawdź!

Następny artykuł
do jakiej kwoty nie trzeba płacić podatku

Podatek dochodowy – co to jest? Do jakiej kwoty nie trzeba płacić podatku w 2022 r?

Zobacz też