Rozliczenia PIT w Niemczech: Praktyczne wskazówki i strategie oszczędnościowe dla Polaków

Rozliczenie podatków w Niemczech to obowiązek spoczywający na każdej osobie, która była legalnie zatrudniona u naszych zachodnich sąsiadów. W tym celu podatnicy zobligowani są do złożenia w wyznaczonym terminie deklaracji podatkowej do tamtejszego urzędu skarbowego, czyli Finanzamtu. Chociaż podobne zasady funkcjonują również w polskim systemie fiskalnym, niemieckie przepisy różnią się jednak w pewnych szczegółach od procedur znanych z rodzimego gruntu. Sprawdź, co należy wiedzieć, aby szybko i bez kłopotów dokonać rozliczenia podatków w Niemczech i uzyskać należny zwrot niemieckiego podatku w dwóch prostych krokach.

Rozliczenie podatków w Niemczech – wymagane dokumenty

Podstawowym dokumentem niezbędnym do rozliczenia podatków w Niemczech jest niemiecka karta podatkowa Lohnsteuerbescheinigung, która stanowi odpowiednik polskiego formularza PIT-11 i jest wydawana przez pracodawcę. W zaświadczeniu tym znajdują się informacje na temat m.in. wysokości uzyskanego przychodu, zaliczkach na podatek dochodowy czy odprowadzonych przez podatnika składkach na obowiązkowe ubezpieczenia w Niemczech. Przygotowując się do rozliczenia z Finanzamtem, podatnicy powinni pamiętać o dostarczeniu dokumentów z każdego miejsca pracy – nawet jeśli okres zatrudnienia był dość krótki. Z pozoru nieznaczące różnice mogą bowiem niekorzystnie wpłynąć na wynik rozliczenia, a tym samym wysokość zwrotu bądź ewentualnej dopłaty podatku.

Często zdarza się, że pracownicy są zatrudnieni na terenie Niemiec tylko przez pewną część roku, resztę czasu pracując i osiągając dochody także w Polsce. W takiej sytuacji trzeba pamiętać o prawidłowym udokumentowaniu przed Finanzamtem wszystkich dochodów. W tym celu wraz z deklaracją podatkową należy dostarczyć do niemieckiego urzędu skarbowego również zaświadczenie o dochodach z zagranicy, czyli dokument UE/EOG lub EU/EWR, który wydaje polski urząd skarbowy.

Istotnym dokumentem potrzebnym do rozliczenia podatków w Niemczech jest również zaświadczenie o pobieranych zasiłkach. W sytuacji, gdy dany podatnik otrzymywał w ciągu roku jeden lub więcej zasiłków, pozostaje on w obowiązku wykazania w rozliczeniu dokładnych kwot pobieranych świadczeń. Wśród najczęstszych z nich wskazuje się, np.:

  • zasiłek chorobowy (niem. Krankengeld);
  • zasiłek macierzyński (niem. Mutterschaftsgeld);
  • zasiłek dla bezrobotnych (niem. Arbeitslosengeld);
  • zasiłek rodzinny (niem. Kindergeld).

Jednym ze sposobów na uzyskanie bardziej korzystnego zwrotu podatku z Niemiec jest

zastosowanie dostępnych ulg podatkowych i odliczeń. W tym celu należy skompletować dodatkowe dokumenty, które będą stanowić potwierdzenie poniesionych kosztów. Warto mieć więc to na uwadze i na bieżąco archiwizować rachunki, paragony, bilety kolejowe, faktury czy umowy. Liczne grono podatników ponosi regularne koszty związane choćby z dojazdami do miejsca pracy, noclegiem czy opłatą za przedszkole bądź opiekunkę dla dzieci. To wszystko to wydatki, które można odliczyć od podatku.

Przeczytaj  Ekonomiczne wyposażenie łazienki – prysznic czy wanna?

Zwrot niemieckiego podatku w dwóch prostych krokach

W Niemczech termin na składanie deklaracji podatkowych trwa do 31. lipca roku następującego po danym roku kalendarzowym. Dobrą informacją dla podatników jest fakt, że rozliczenia podatku z niemieckim fiskusem można dokonać drogą online, uzyskując zwrot niemieckiego podatku w dwóch prostych krokach. Aby złożyć deklarację podatkową do Finanzamtu przez Internet, wystarczy bowiem:

  1. wypełnić stosowny formularz, wprowadzając do niego podstawowe dane (m.in. adres firmy, stan cywilny, informacje o potomstwie);
  2. dodać w załączniku wymagane dokumenty.

Warto przy tym pamiętać, że sposobem na sprawne rozliczenie z Finanzamtem i uzyskanie zwrotu niemieckiego podatku jest przede wszystkim kompletna, poprawnie wypełniona i złożona w odpowiednim terminie deklaracja podatkowa. Aby mieć pewność, że cała procedura przebiegnie sprawnie i bez kłopotów, warto zasięgnąć wsparcia specjalistów.

Materiał promocyjny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł

Jak oszczędnie gotować na indukcji przy użyciu zdrowych składników

Następny artykuł

Jak najtaniej dojechać z lotniska stansted do londynu - poradnik 2023

Zobacz też