Jak nie płacić podatku dochodowego?

Podatek dochodowy jest świadczeniem obowiązkowym, które odprowadza się na rzecz państwa. Istnieją jednak grupy osób, które będą zwolnione od jego płacenia. Sprawdź, jak nie płacić podatku dochodowego!
jak nie płacić podatku dochodowego

Przepisy Nowego Ładu przyniosły spore zmiany w kwestii opłacania podatku dochodowego. Zgodnie z nimi część osób zupełnie nie będzie musiała odprowadzić tej daniny, inne będą mogły skorzystać ze sporych ulg i podwyższonej kwoty wolnej od opodatkowania. Sprawdziliśmy, jak nie płacić podatku dochodowego!

Czym jest podatek dochodowy?

Podatek dochodowy jest obowiązkowym świadczeniem pieniężnym na rzecz państwa. Podstawę opodatkowania stanowi tutaj dochód (przychód obniżony o koszty uzyskania przychodu). Istnieją dwa progi podatkowe: 12% oraz 32%. Pierwszy obejmuje dochody osiągnięte w jednym roku podatkowym do kwoty 120 tysięcy złotych. Drugi – nadwyżkę przychodów ponad 120 tysiącami złotych.

Kto nie zapłaci podatku dochodowego?

Zastanawiasz się, do jakiej kwoty nie trzeba płacić podatku? Każda osoba, która rozlicza się na podstawie skali podatkowej, może zastosować kwotę wolną od podatku. Wynosi ona 30 tysięcy złotych.

Dodatkowo z ulgi zwalniającej z opodatkowania przychody do wysokości 85 528 złotych będą mogły skorzystać następujące grupy osób:

  • osoby, które nie skończyły 26. roku życia;
  • pracujący seniorzy;
  • rodzice, którzy wychowują 4 lub więcej dzieci;
  • osoby, które zdecydowały się zmienić rezydencję podatkową na polską.

Ważne jest, że powyżej wskazane grupy osób nie zapłacą podatku dochodowego od przychodów w łącznej wysokości do 115 528 złotych.

Osoby do 26. roku życia – jak nie płacić podatku dochodowego?

Jeśli jesteś młodą osobą, która nie ukończyła jeszcze 26. roku życia i zastanawiasz się, jak nie płacić podatków, to pamiętaj, że przysługuje ci zwolnienie z podatku PIT od przychodów do kwoty 85 528 złotych. Zwolnione będą przychody pochodzące ze:

  • stosunku pracy;
  • umów zlecenia;
  • stosunku służbowego;
  • pracy nakładczej;
  • spółdzielczego stosunku pracy.
Przeczytaj  Kiedy nie trzeba płacić alimentów i sąsiedzi nawołują policję

Seniorzy – jak nie płacić podatku dochodowego?

Podatku dochodowego nie zapłacisz również, jeśli przysługuje ci już prawo do emerytury, ale postanowiłeś z niego nie korzystać i dalej pracujesz zawodowo. W takim wypadku jedyne, co zapłacisz to składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne.

Pamiętaj, że jeśli jednocześnie pracujesz i pobierasz emeryturę, to zwolnienie ci nie przysługuje. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, abyś skorzystał z kwoty wolnej w wysokości 30 000 złotych.

Rodzice – jak nie płacić podatku dochodowego?

Jesteś rodzicem i masz pod opieką co najmniej czwórkę dzieci? Oznacza to, że możesz skorzystać z tak zwanej ulgi 4 plus, która zwalnia cię z konieczności opłacenia podatku dochodowego od przychodu rocznego w kwocie do 85 528 złotych.

Ulga dotyczy zarówno rodziców, jak również prawnych opiekunów. Każdy z rodziców lub opiekunów może wykorzystać kwotę 85 528 złotych. Dodatkowo każdy z nich może skorzystać z kwoty wolnej w wysokości 30 000 złotych.

Nowi rezydenci – jak nie płacić podatku dochodowego?

Z ulgi zwalniającej z opodatkowania przychody do wysokości 85 528 złotych osiągnięte w ciągu roku podatkowego będą mogły skorzystać również osoby, które zdecydowały się  na zmianę rezydencji podatkowej na polską.

Warto podkreślić, że wszystkie powyżej wskazane grupy osób będą zwolnione z opłacania podatku od przychodów osiągniętych w poprzednim roku podatkowym w wysokości do 115 528 złotych. Na tę kwotę będzie składała się suma kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 złotych oraz kwota zwolniona na podstawie ulgi w wysokości 85 528 złotych.

Podsumowując, odpowiadając na pytanie, jak nie płacić podatku dochodowego, należy stwierdzić, że należy zarabiać mniej niż 30 000 złotych lub należeć do jednej z grup społecznych, której dochody do określonej kwoty nie podlegają opodatkowaniu. Mowa tutaj o emerytach, rodzicach minimum 4 dzieci, osobach młodych oraz nowych rezydentach podatkowych.

Przeczytaj  Jak nie płacić podwójnej składki zdrowotnej porady 2023
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
jak uniknąć podatku od sprzedaży samochodu

Jak uniknąć podatku od sprzedaży samochodu firmowego lub prywatnego? Garść porad

Następny artykuł
jak zaoszczędzić na notariuszu

Jak zaoszczędzić na notariuszu? Negocjuj!

Zobacz też