Jak napisać testament, aby nie płacić zachowku?

Jak napisać testament, aby nie płacić zachowku? To kwestia szczególnie interesująca osoby przebywające w stanie konfliktu z najbliższą rodziną, która w normalnej sytuacji po śmierci spadkodawcy nabyłaby prawo do części jego majątku. Przychodzimy z rozwiązaniem!
jak napisać testament aby nie płacić zachówku

Zachowek jest instytucją, która ma za zadanie zabezpieczyć prawo do dziedziczenia przysługujące osobom pominiętym w testamencie przez spadkodawcę. Istnieją jednak sposoby na to, aby wola testatora co do nieobejmowania podziałem majątku nielubianych członków rodziny została spełniona. Sprawdź, jak napisać testament, aby nie płacić zachowku bliskim krewnym zmarłego spadkodawcy!

Czym jest zachowek i kto jest uprawniony do jego otrzymania?

Zanim dowiesz się, jak nie płacić zachowku po otrzymaniu darowizny oraz jak napisać testament, aby nie płacić zachowku, warto, abyś dowiedział się, czym w ogóle jest zachowek oraz kto jest uprawniony do jego otrzymania.

Zachowek to forma rekompensaty pieniężnej wypłacanej bliskiej rodzinie zmarłego, kiedy ta nie została powołana do dziedziczenia poprzez osobę sporządzającą testament. Prawo do zachowku mają:

  • zstępni testatora (na przykład: dzieci, wnukowie, prawnukowie);
  • małżonek spadkodawcy;
  • rodzice spadkodawcy.

Jeśli dana osoba w normalnej sytuacji byłaby powołana do dziedziczenia na mocy ustawy, ale testator nie umieścił jej w testamencie, to ma ona prawo do dochodzenia wypłacenia zachowku na jej rzecz przez osoby, które rzeczywiście spadek otrzymały.

Jak napisać testament, aby nie płacić zachowku?

Aby zabezpieczyć swoich spadkobierców przed koniecznością ewentualnego przyszłego zapłacenia zachowku na rzecz ustawowych spadkobierców, konieczne jest dokonanie w testamencie wydziedziczenia. Treść dokumentu powinna zostać sformułowana w taki sposób, aby wskazywała na przyczynę wydziedziczenia. Podstawą do wydziedziczenia może być:

  1. uporczywe postępowanie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego spadkobiercy w stosunku do spadkodawcy;
  2. dopuszczenie się spadkobiercy względem spadkodawcy lub jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko ich życiu lub zdrowiu, albo też rażącej obrazy czci;
  3. uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych przez spadkobiercę w stosunku do spadkodawcy.
Przeczytaj  Jak oszczędzać gaz? Sprawdzone sposoby na zatrzymanie pieniędzy w portfelu

Jedynym sposobem na to, jak napisać testament, aby nie płacić zachowku, jest wydziedziczenie spadkobiercy ustawowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
alimenty na rodziców kiedy nie trzeba płacić

Alimenty na rodziców: kiedy nie trzeba płacić?

Następny artykuł
kiedy nie trzeba płacić zaiks

Kiedy nie trzeba płacić ZAiKS?

Zobacz też