Jak zmniejszyć podatek od działki budowlanej i oszczędzić pieniądze?

Jak zmniejszyć podatek od działki budowlanej? Czy jest to w ogóle możliwe? Jeżeli tak, to jakie warunki trzeba spełniać? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz w artykule.
jak zmniejszyć podatek od działki budowlanej

Jak zmniejszyć podatek od działki budowlanej? To paląca kwestia, bowiem kwoty, które należy uiszczać (w ramach tak zwanej dobrowolnej daniny na rzecz państwa) nie są małe. Podatek od działki, czy to budowlanej, inwestycyjnej, rekreacyjnej trzeba zapłacić, a czy można go w jakiś sposób pomniejszyć? Jeżeli jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym gruntu albo masz w planach kupno działki budowlanej, lub inwestycyjnej to sprawdź które rodzaje gruntu podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości i przekonaj się, ile możesz oszczędzić na tym podatku.

Zakup działki budowlanej = powstanie obowiązku podatkowego

Podatnik nabywający działkę budowlaną musi pamiętać, że wraz z zakupem rzeczonej nieruchomości jest zobowiązany do uiszczenia właściwego podatku. Zgodnie z obowiązującym prawem do regulowania podatku od nieruchomości gruntowej, zobligowani są:

  • właściciele i współwłaściciele działki;
  • posiadacze samoistni;
  • właściciele zależni (dzierżawcy);
  • użytkownicy wieczyści gruntu.

Podatek od nieruchomości należy opłacać co miesiąc od momentu kupna działki, albo (na co decyduje się znaczna większość osób) opłacić go z góry za cały rok. Z reguły podatek jest pobierany w czterech równych ratach do piętnastego dnia marca, maja, września oraz listopada.

Podatek od nieruchomości i działka budowlana

Zazwyczaj nieruchomość nasuwa na myśl budowlę – dom lub mieszkanie. Terminem nieruchomości definiowane są również grunty. Chodzi tak samo o grunty, na których znajdują się wcześniej wspomniane obiekty budowlane, a także działki o innym przeznaczeniu, na przykład: inwestycyjne lub rekreacyjne.

Przeczytaj  Jak nie płacić prowizji agencji nieruchomości?

Od czego zależy wysokość stawek podatku od nieruchomości?

Zważywszy na przedmiot opodatkowania, przyjęte zostały odpowiednie podstawy, to znaczy dla podatku od gruntów jest to powierzchnia działki, natomiast w przypadku budynków bądź ich części jest stanowi ją wielkość powierzchni, z której korzystamy.

Wysokość maksymalnych stawek podatku od nieruchomości, liczonego od powierzchni mieszkania, budynku lub gruntu, jasno formułuje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Mimo to każdego roku Minister Finansów waloryzuje niniejsze przeliczniki, kierując się wskaźnikiem cen towarów i usług.

Jak obliczyć wysokość podatku od nieruchomości?

Nieruchomości gruntowe podlegają stawkom opodatkowania od nieruchomości, według tych samych wytycznych, co budynki, a także inne obiekty budowlane. W jaki sposób jest obliczana wysokość podatku? Otóż określana jest na podstawie:

  1. powierzchni gruntu – wskazywanej w m2 lub ha;
  2. stawki opodatkowania – uzależnionej od rodzaju i funkcji gruntu, a także wysokości stawki obligatoryjnej w danej gminie (nie wyższej niżeli stawka maksymalna formułowana przez Ministra Finansów).

Kto jest zwolniony z podatku od działki budowlanej?

Niestety w opozycji do budowli, które dosyć często podlegają zwolnieniu z opłaty podatku od nieruchomości, to w kontekście opodatkowania gruntów (w tym działek budowlanych) nie istnieje zbyt wielu wyjątków. Kto zatem nie zapłaci podatku od działki? Zwolnienie z podatku od działki przewidziane jest w następujących sytuacjach:

  • grunt został wpisany do rejestru zabytków, a posiadacz dba o niego i konserwuje zgodnie z wymaganymi ustawami o ochronie zabytków;
  • grunt stanowi nieużytek lub użytek ekologiczny – jest obszarem zakrzewionym lub zadrzewionym;
  • grunt jest działką przyzagrodową, a właściciel jest członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej;
  • grunt znajduje się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego.

Jak zmniejszyć podatek od działki budowlanej?

Istnieje wiele możliwości znalezienia oszczędności w podatku od nieruchomości, jednak podatnicy rzadko z nich korzystają. Grunty są najczęściej pomijanym obszarem możliwych oszczędności w tymże podatku. Najczęściej wynika to z błędnego przeświadczenia, iż wszystkie grunty, w których posiadaniu jest przedsiębiorca, bezwzględnie podlegają opodatkowaniu od nieruchomości, w dodatku według najmniej korzystnych dla właściciela przeliczników.

Przeczytaj  Jak oszczędzać ciepło w domu i zmniejszyć rachunki za ogrzewanie? Poznaj proste sposoby

Faktem jest, że każdy grunt będący w posiadaniu przedsiębiorcy jest traktowany jako część prowadzonej działalności gospodarczej (a to automatycznie zwiększa wysokość daniny), ale błędem jest przyjmowanie tej wytycznej, jako niezmiennej zasady. W przypadku pewnych gruntów przedsiębiorca jest całkowicie zwolniony z opodatkowania ich podatkiem od nieruchomości. Zgodnie z prawem podatkowi od nieruchomości nie podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako: użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, chyba że grunty służą do prowadzenia działalności gospodarczej.

W zamian podatek rolny lub leśny

Jasne jest, że tego typu grunt będzie podlegał podatkowi rolnemu albo podatkowi leśnemu, pomimo tego obciążenia finansowe wynikające z tych należności są niewspółmiernie niższe. Zobowiązanie wynikające z podatku rolnego lub leśnego może maksymalnie wynieść kilkaset złotych na rok za jeden hektar gruntu, natomiast w przypadku podatku od nieruchomości może to być kilkanaście tysięcy złotych.

Niższy podatek, a stanowisko organów podatkowych

Póki co organy podatkowe i sądy administracyjne nie ustosunkowały się do tej kwestii – nie przyjęły jasnego stanowiska, czy grunt zaklasyfikowany we wcześniej opisany sposób nie podlega podatkowi od nieruchomości nawet w sytuacji, kiedy w pewnym obszarze posłuży do prowadzenia działalności gospodarczej. Niemniej jednak podatek od nieruchomości będzie musiał zostać uiszczony w tej części, w której odpowiada powierzchni użytkowej na prowadzenie działalności gospodarczej. Ale nie można zapomnieć, iż pozostała część gruntu w dalszym ciągu podlega podatkowi leśnemu lub rolnemu.

Mamy nadzieję, że już znasz odpowiedź na pytanie: jak zmniejszyć podatek od działki budowlanej i oszczędzić pieniądze? Jeżeli jednak nadal masz wątpliwości co do wysokości należnego podatku od swojej nieruchomości, najlepiej skontaktuj się z doradcą podatkowym, które szczegółowo wyjaśni ci te kwestie i wskaże właściwą podstawę opodatkowania oraz ulgi, z których możesz skorzystać.

Przeczytaj  Chcesz kupić auto i nie wiesz, na jaki lakier postawić? Sprawdź, jaki kolor samochodu jest najtańszy!
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
paradoks oszczędzania

Na czym polega paradoks oszczędzania?

Następny artykuł
niższy vat na paliwo

Niższy VAT na paliwo: obniżka podatku w ramach Tarczy Antyinflacyjnej 2.0 wydłużona.

Zobacz też