Jak uniknąć odebrania zwrotu podatku przez komornika? Sprawdź sposoby

Jak uniknąć odebrania zwrotu podatku przez komornika sądowego? Jeśli chcesz poznać przydatne wskazówki, przeczytaj nasz tekst. Na pewno się nie zawiedziesz. Możesz sprawdzić, czy komornik ma prawo zabrać nadpłatę (zwrot) podatku?
jak uniknąć odebrania zwrotu podatku przez komornika

Jeżeli jesteś dłużnikiem, nie możesz liczyć na to, że wierzyciele ci odpuszczą. W skrajnych sytuacjach sprawą może zająć się komornik sądowy; regulacje prawne pozwalają mu na przeprowadzenie tzw. egzekucji komorniczej, przez co rozumie się zajęcie określonej części dochodów i/lub majątku danego dłużnika. Choć nie zawsze się o tym mówi, to okazuje się, że w ramach postępowania egzekucyjnego można zabrać również środki, które urząd skarbowy postanowił zwrócić obywatelowi z tytułu nadpłaty podatku PIT lub VAT. Co można zrobić, by móc uniknąć odebrania zwrotu podatku przez komornika?

Jakie dochody może sprawdzić i zająć komornik? Co może objąć egzekucja komornicza? Przykłady

Zastanawiasz się, co komornik może zabrać osobie zadłużonej? Jeśli tak, mamy dla ciebie prostą odpowiedź: niemal wszystkie prawa majątkowe dłużnika. Zalicza się do nich na przykład takie aktywa jak:

  • nieruchomości,
  • rzeczy ruchome,
  • środki zgromadzone na kontach bankowych (w tym również na rachunkach oszczędnościowych),
  • dochody uzyskiwane w ramach stosunku pracy (wolne od zajęcia jest między innymi wynagrodzenie z umowy o pracę do poziomu płacy minimalnej) czy umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenia),
  • renty,
  • emerytury,
  • pozostałe wierzytelności.

Jak widać, komornicy mają dość szerokie pole manewru, jeśli chodzi o ściąganie należności. Jeśli dodamy do tego fakt, że mowa tu nie tylko o samym długu, ale także o wynagrodzeniu, które ma trafić na konto komornika z tytułu czynności egzekucyjnych, sprawa zaczyna wyglądać naprawdę poważnie.

Przeczytaj  Jak nie płacić firmie windykacyjnej: porady prawne

Co ważne, możliwości komornika w tym zakresie są szerokie. Ma on prawo nie tylko zająć zwrot z PIT-u (kwoty w tym w przypadku są dość małe i najczęściej nie przekraczają wysokości kilku tysięcy złotych). Wydaje się, że z punktu widzenia komornika skuteczniejsze jest egzekwowanie długów przedsiębiorcy ze statusem czynnego podatnika VAT. Ponieważ zwrot z tytułu podatku od towarów i usług bywa czasem naprawdę wysoki (czasem mowa jest nawet o kilkudziesięciu tysiącach złotych), wzrasta skuteczność pracy komornika… a tym samym wysokość jego wynagrodzenia.

Zwrot podatku PIT z urzędu skarbowego. Czy komornik ma prawo zabrać zwrot z podatku dochodowego?

Niestety, nie mamy dla ciebie dobrej wiadomości, jeśli zastanawiasz się, jak uniknąć odebrania zwrotu podatku przez komornika

Proces egzekucji komorniczej jest wieloetapowy. Rozpoczynają ją negocjacje z dłużnikiem itp., a jeśli nie odniosą one skutków (przykładowo, dłużnik nie zgodzi się na choćby częściową spłatę zobowiązań), z dużym prawdopodobieństwem dojdzie do tzw. zajęcia komorniczego.

Obejmie ono nie tylko bieżące dochody podatnika oraz już posiadany przez niego majątek (biżuteria, samochód, nieruchomości itp.), ale także takie okazjonalne źródła wpływów jak na przykład nadpłata wynikająca z wypełnionego zeznania podatkowego, tj. rozliczenia PIT. A zatem środki, które standardowo dana osoba fizyczna lub przedsiębiorca otrzymałaby w przypadku zwrotu podatku, może zabrać komornik… i zapewne to zrobi.

Zajęcie zwrotu podatku czy nadpłatę podatku komornik zabiera w całości?

Niektóre rodzaje dochodów komornik może zajmować jedynie do określonej kwoty. Dotyczy to w szczególności wspomnianej już płacy z tytułu umowy o pracę – w tym przypadku nie może zostać zajęta przez komornika część odpowiadająca wynagrodzeniu minimalnemu. Także w przypadku umowy zlecenia komornik powinien na prośbę dłużnika pozostawić mu część wynagrodzenia.

Inaczej wygląda to w przypadku zwrotu nadpłaty. Niestety, po raz kolejny nie mamy dla Ciebie dobrej wiadomości, ponieważ dla tego typu dochodów nie stosuje się żadnego limitu. A zatem ewentualny zwrot podatku wynikający z nadpłaty najprawdopodobniej zostanie zajęty w całości (jeśli jest to kwota niewystarczająca do pokrycia całego długu).

Przeczytaj  Kiedy nie trzeba płacić podatku od nieruchomości: zwolnienia i ulgi podatkowe

Jak uniknąć odebrania zwrotu podatku przez komornika sądowego?

Czy istnieje jakikolwiek legalny sposób na to, jak uniknąć odebrania zwrotu podatku przez komornika? Niestety, w świetle obecnych regulacji prawnych nie wydaje się, by takie rozwiązanie było możliwe. Jeszcze stosunkowo niedawno wolne od zajęcia komorniczego były środki należne podatnikowi z tytułu ulgi prorodzinnej, ale takie rozwiązanie obecnie już nie istnieje.

To jeszcze nie wszystko. Cały ten proces odbywa się niejako poza samym dłużnikiem, a wszelkie istotne uzgodnienia w tej kwestii prowadzą następujące strony: urząd skarbowy oraz kancelaria komornicza. Strona najbardziej zainteresowana całą sprawą, czyli dłużnik, ostatecznie nie ma nic do powiedzenia w tej kwestii. Jest tak niezależnie od tego, czy komornik zamierza zająć całość lub część środków zwracanych przez urząd skarbowy  z tytułu zwrotu podatku.

Co zrobić, gdy komornik zajął zwrot otrzymany przez dłużnika?  Sprawdź, czy komornik zabrał ci zwrot

Dłużnik, któremu komornik zabrał już środki, nie może zrobić właściwie nic, jeśli myśli o tym, jak uniknąć odebrania zwrotu podatku przez komornika. Nie istnieje skuteczny sposób działania, jeśli zastanawiasz się, jak uniknąć odebrania zwrotu podatku przez komornika sądowego. Jeśli spodziewane dochody z tego tytułu nie trafiły na konto podatnika, ten może jedynie upewnić się, czy zasiliły one konto komornika sądowego.

Co do zasady ten ostatni powinien wystosować odpowiednie pismo od komornika, ale nie zawsze tak się dzieje. Jeśli nie otrzymasz pisma o zajęciu, nie będziesz mieć potwierdzonej informacji, jaka kancelaria zabrała zwrot oraz czy w ogóle doszło do tego w ramach postępowania egzekucyjnego.

W ramach swojej codziennej pracy organy podatkowe (urząd skarbowy) nie informują petenta o tym, że komornik zabrał im zwrot podatku. Możesz jednak zwrócić się do urzędu, w którym rozliczasz się z podatków,  i zapytać, czy komornik zabrał ci zwrot podatku. Niestety, jeśli miał takie prawo, najprawdopodobniej już to zrobił. Odpowiedź na pytanie: jak uniknąć odebrania zwrotu podatku przez komornika.

Przeczytaj  Jak skutecznie uniknąć mandatu za jazdę komunikacją miejską bez ważnego biletu
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
jak nie płacić podatków

Jak nie płacić podatków? Praktyczne wskazówki

Następny artykuł

Leasing na nowego lub używanego Nissana

Zobacz też