Jak nie płacić składki zdrowotnej?

Składka zdrowotna potrafi znacząco uszczuplić budżet zarówno pracowników etatowych, jak również przedsiębiorców. Chociaż narosło wokół niej wiele kontrowersji, wiele osób nie ma możliwości jej uniknięcia. Sprawdź, jak nie płacić składki zdrowotnej!
jak nie płacić składki zdrowotnej

Opłacanie składki zdrowotnej dla większości  jest obowiązkowe. Przepisy Nowego Ładu poszerzyły grono osób, które muszą ją odprowadzać. Co więcej, obecnie może dojść do sytuacji, kiedy składka zdrowotna potrącana jest kilkukrotnie. Czy istnieją zatem sposoby na to, jak nie płacić składki zdrowotnej?

Czym jest składka zdrowotna?

Składka zdrowotna to obowiązkowa danina na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która uprawnia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej świadczonych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Wysokość składki zdrowotnej jest uzależniona od tytułu osiąganego dochodu.

Jedyną umową, która nie została objęta koniecznością zapłacenia składki zdrowotnej, jest umowa o dzieło.

Wiele osób zastanawia się, jak nie płacić ZUS, a w szczególności właśnie, jak uniknąć płacenia składki zdrowotnej.

Kto nie musi płacić składki zdrowotnej – emeryci i renciści

Składki zdrowotnej nie muszą opłacać właściciele działalności gospodarczej, którym przysługuje prawo do emerytury lub renty. Osoby takie muszą jednak spełniać jednocześnie dwa warunki:

  • świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza minimalnego wynagrodzenia;
  • podatek dochodowy rozliczany jest w formie karty podatkowej lub miesięczny przychód z działalności nie przekracza 50% kwoty emerytury minimalnej.

Warto wiedzieć, że w styczniu oraz lutym 2023 roku emerytura minimalna wynosiła 1 338,44 złote. Od marca wysokość świadczenia wzrosła do 1 588, 44 złote.

Na czym polegają zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców na urlopie macierzyńskim?

Jesteś przedsiębiorcą i zastanawiasz się, jak płacić mniejszy ZUS? Składki zdrowotnej nie płacą przedsiębiorczynie przebywające na urlopie macierzyńskim. Należy jednak pamiętać, że zwolnienie to dotyczy jedynie kobiet pobierających zasiłek w kwocie nie wyższej niż wysokość świadczenia rodzicielskiego, które obecnie (marzec 2023 roku) wynosi 1 000 złotych. Jeśli zasiłek jest wyższy, zwolnienie nie przysługuje.

Przeczytaj  Kredyt hipoteczny na remont

Składki zdrowotnej nie zapłacisz bez względu na to, z jakiego tytułu nabyłaś prawo do zasiłku macierzyńskiego. Zwolnione będą więc również właścicielki działalności gospodarczej, które otrzymują zasiłek z tytułu pracy na etacie.

Jeśli jesteś osobą współpracującą przy prowadzeniu działalności gospodarczej, tobie również przysługuje zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej podczas trwania urlopu macierzyńskiego.

Prowadzenie działalności przez osoby niepełnosprawne

Jeśli posiadasz orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i prowadzisz działalność gospodarczą lub współpracujesz z osobą prowadzącą działalność, to również nie zapłacisz składki zdrowotnej, jeśli spełnisz dodatkowy warunek. Warunkiem jest, że miesięczny przychód z działalności gospodarczej nie przekracza 50% kwoty emerytury minimalnej.

Składki zdrowotnej nie zapłaci też przedsiębiorca posiadający orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i rozliczający się na podstawie karty podatkowej.

Jak rozliczać ZUS będąc na ryczałcie?

Jeśli pracujesz na etacie, a dodatkowo prowadzisz działalność gospodarczą, którą rozliczasz na podstawie ryczałtu, to istnieje szansa, że nie będziesz musiał zapłacić składki zdrowotnej. Stanie się tak, kiedy spełnisz wszystkie z poniższych warunków:

  • przychody uzyskiwane z umowy o pracę nie przekraczają równowartości kwoty wynagrodzenia minimalnego;
  • przychody uzyskiwane z działalności gospodarczej rozliczane są w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
  • przychody z działalności gospodarczej nie przekraczają równowartości kwoty 50% wynagrodzenia minimalnego.

Podsumowując, jest kilka sposobów na to, jak nie płacić składki zdrowotnej. W rzeczywistości jednak przywilej taki będzie przysługiwał jedynie nielicznej grupie przedsiębiorców oraz wykonawcom dzieła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
dwóch monterów fotowoltaiki na budowie

Ile można oszczędzić zakładając panele fotowoltaiczne?

Następny artykuł
Co zrobić, żeby nie płacić za śmieci

Co zrobić, żeby nie płacić za śmieci?

Zobacz też